ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

Truhlářství Václav Kepr, adresou Kvaň 187, 267 62 Komárov, IČ: 75889226 zpracovává osobní údaje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jedná se o osobní údaje nezbytně nutné s ohledem na uvedený účel,

  1. jméno a příjmení
  2. e-mailová adresa
  3. telefon

Výše zmíněné osobní údaje je nutné zpracovat za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz, či zaslání nezávazné poptávky. Neposkytnutí těchto údajů má za následek nemožnost poskytnutí dané služby. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a mou osobou, Václevem Keprem.

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně mou osobou, Václevem Keprem. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu.

Dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., má klient právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo požadovat vysvětlení, dále právo požadovat blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů, dále je oprávněn odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně, či e-mailem odvolat. Klient má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Použití cookies

Truhlářství Václav Kepr používá na této webové stránce cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány prostřednictvím služby Google Analytics.